Projekty

Hotel U Lip realizuje projekt, který je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Náš hotel se svou žádostí o dotaci zapojil do následujícího programu:

Název programu:                 Národní program na podporu cestovního ruchu 2015 – 2. Výzva

Název podprogramu:           Cestování dostupné všem

Název projektu:                    Otevřená zahrádka pro turisty a cyklisty – Hotel U lip

Doba realizace projektu:     1. 9. 2015 – 31. 5. 2016

 

Za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) bude realizováno vybudování nového venkovního posezení pro turisty a cyklisty, kteří míří do turisticky atraktivní oblasti Trojanovic a Beskyd (především vrcholu Radhošť).

Díky projektu financovaného za přispění MMR ČR budeme schopni zatraktivnit náš hotel, a to vybudováním otevřené zahrádky pro všechny cílové skupiny turistů a cyklistů (rodiny s dětmi, zdravotně postižení turisté, aktivní senioři).

Z důvodu povětrnostních podmínek a z důvodu prodloužení správního řízení pro stavební povolení akce jsme nuceni realizovat stavbu až v příštím období. Naši zahrádku tak budete moci navštívit na konci jara příštího roku.

Projekt „Otevřená zahrádka pro turisty a cyklisty – Hotel U lip“ bude pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.