Fitness

Posilovací stroje

Vaše cvičení se stane dokonalým zážitkem při používání strojů. Bezvadná funkčnost a perfektní biomechanika pohybů jsou hlavní předností kvalitní série posilovacích strojů předních výrobců. K vaší návštěvě ve fitness zóně Fit hotel U lip*** Trojanovice jsme připravili devatero zásad.
  • Vstup do fitness a wellness zóny je povolen pouze v čisté obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném, pro cvičení určeném sportovním oblečení.
  • V celém prostoru fitness a wellness zóny platí přísný zákaz konzumování potravin a vlastních nápojů, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitcentra zakázán.
  • Návštěvník přítomný ve fitness a wellness zóně neruší ostatní při cvičení, chová se slušně a ohleduplně vůči všem ostatním přítomným návštěvníkům.
  • Cvičenci jsou povinni dodržovat pořádek v celém prostoru fitcentra v době cvičení a jsou zodpovědní za škody vzniklé porušením provozního řádu.
  • Při cvičení používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček před agresivním působením potu.
  • U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc.
  • Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají ve fitcentru své místo. Po ukončení je proto vraťte na místo, kam patří.
  • Návštěvník je povinen cvičit a chovat se tak, aby nezpůsobil zúčastněným osobám zranění, a aby nedošlo k poškození vybavení.

Všichni cvičenci jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele, obsluhy fitcentra a zástupců k tomu pověřených, respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorech celého objektu Fit hotel U lip*** Trojanovice.